Her er du:
Tilbake

Årsbeløpene for fri bil og fri telefon kan deles på 11 måneder i stedet for 12. Dette innebærer at du kan kjøre en feriepengeutbetaling uten å måtte ta bort faste lønnsarter fordi du ikke kan hake av på Kun feriepengelønnsarter siden fri bil, fri telefon skal med.

På skillekortet Lag lønn under Innstillinger velger du om du vil ha for 11 måneder:

Årsbeløpene blir da dividert på 11 i Arbeide med – Lag lønn. Det betyr at du kan kjøre feriepengeutbetaling i for eksempel juni uten å tenke på fri bil og fri telefon. Fordelsbeskatningen for den ansatte blir rett allikevel.

Observere Har ikke tilbakevirkende kraft.

Lag lønn med lønnsart 530 Elektronisk kommuniaksjon og lønnsart 501 Fri bil med årsbeløpene fordelt på 12 måneder:

Lag lønn med lønnsart 530 Elektronisk kommuniaksjon og lønnsart 501 Fri bil med årsbeløpene fordelt på 11 måneder:

I måneden det skal betales ut feriepenger kan lønnsartene for 530 Elektronisk kommunikasjon og 501 Fri bil ligge i Lag lønn med årsbeløp fordel på 11 måneder. Du legger kun til lønnsarten 765 Feriepenger u/skatt og 771 Trekk 1/26 månedslønn.

Når du så kjører kontroll med hake på Kun feriepengelønnsarter kontrolleres, er det lønnsartene 620 Fagforeningskontingent, 640 Eget trekk1, 765 Feriepenger u/skatt og 771 Trekk 1/26 månedslønn som kommer med på kontrollen: