Her er du:
Tilbake

Vi gir mulighet til at årsbeløpene deles på 11 måneder i stedet for 12. Dette innebærer at du kan kjøre en feriepengeutbetaling som beskrevet på sidene 9 – 15.

Denne løsningen anbefales da det forenkler feriepengeutbetaling.

På skillekortet Lag lønn under menyen Arkiv – Innstillinger velger du om du vil ha for 11 måneder:

Årsbeløpene blir da dividert med 11 i Arbeide med – Lag lønn.

Avhuking i Lag lønn
For dere som skal ha med Fri bil og Elektronisk kommunikasjon i 12 måneder blir det problemer i forhold til forskuddstrekk. Det vil jo ikke være noe å trekke i siden feriepenger normalt sett betales ut uten forskuddstrekk.

Det finnes derfor mulighet i Lag lønn hvor man velger å sette hake på Ferie.

Trekkgrunnlaget blir 0 på kontrollen og forskuddstrekk blir ikke beregnet.