Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere utvidet fravær?

Dette er en tilleggsmodul som kan kjøpes i tillegg til HogiaLønn. I den vanlige versjonen av HogiaLønn kan du i dag registrere både uttak av feriedager og sykefravær. Men du må selv regne ut antall dager.

I denne utvidede modulen er det HogiaLønn som regner ut antall fraværsdager, du selv registrerer kun fra og til dato. I tillegg får du varsel når en ansatt har over 4 egenmeldinger siste 12 måneder. HogiaLønn kontrollerer også dato som tastes inn slik at det ikke er mulig å få overlappende fravær.
Tre egne rapporter finnes også med i denne modulen. En rapport der du får ut fravær per ansatt, og en summert for hele firmaet fordelt på menn, kvinner, samt type fravær og per kvartal. Dessuten en nyttig rapport over antall feriedager. For å kunne utnytte funksjonaliteten i utvidet fravær, må du innom en del felt i registrene.