Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere personalforsikring på den enkelte ansatte?

Du skal føre innberetningspliktig del av premie til gruppeliv- og/eller ulykkesforsikring på den enkelte ansatte. Hvis du har kjørt alle lønninger for året, gjør du det ved å kjøre en ekstra lønnskjøring. 

Slik gjør du det i HogiaLønn

Få oversikt fra forsikringsselskap.

Gå så inn i Matrix Lønn og på det året det skal innberettes på.

Registrer så i Arbeide med- Lag lønn en lønnsart for dette. Det vil si, er all lønn for året allerede utbetalt, slett alle andre linjer.

Finn riktig lønnsart (riktig innberetning på A-meldingen).

Lønnsarter i standard register

410 Fri livsforsikring (A-meldingen Lønnsbeskrivelse, Skattepliktig del forsikringer)
430 Ulykkesforsikring (A-meldingen Lønnsbeskrivelse, Skattepliktig del forsikringer)
440 Helseforsikring (A-meldingen Lønnsbeskrivelse, Skattepliktig del forsikringer)

Hvis denne registreringen kun inneholder lønnsarter for innberetning av forsikring, kan man få negativ nettolønn på en ansatt. Dette skyldes at det trekkes skatt, samtidig som det ikke finnes noe å trekke skatten i fra. Bruk i de tilfeller lønnsarten for forskuddstrekk (vanligvis 910) og angi 0 i beløp.

Husk å kjøre både Kontroll og Bekreft, samt ta sikkerhetskopi før Bekreft.

Bruk en dato i det året du skal innberette på når du skal angi utbetalingsdato. For eksempel 31122017.

Ansatte må være satt Aktive
Er noen ansatte sluttet må de settes aktiv igjen. Når tilbakemelding OK, ta bort Aktiv på de ansatte.

A-meldingen
Er det allerede sendt inn A-melding for perioden, send inn en erstatningsmelding.