Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Vi gir mulighet til at årsbeløpene deles på 11 måneder i stedet for 12. Dette innebærer at du kan kjøre en feriepengeutbetaling uten å måtte ta bort faste lønnsarter fordi du ikke kan hake av på Kun feriepengelønnsarter siden fri bil, fri telefon skal med.

På skillearket Lag lønn under Arkiv – Innstillinger velger man om man vil ha for 11 måneder:

Årsbeløpene blir da dividert på 11 i Arbeide med – Lag lønn.

For dere som skal ha med fri bil og fri telefon i 12 måneder dukker jo problemet med forskuddstrekk opp. Det vil jo ikke være noe å trekke i siden feriepenger normalt sett betales ut uten forskuddstrekk.

Vi har derfor lagt til følgende mulighet I Lag lønn hvor man velger å sette hake på Ferie.