Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Ta ut feriepengeliste. Den ligger på Rapporter under skillearket Ferie og heter Utbetales i år. Du får der en oversikt over hva hver enkelt skal ha i feriepenger. Dersom fjorårets grunnlag ikke er lagt inn, vil det her vise seg som 0 i grunnlag.

Dette forekommer i hovedsak der HogiaLønn er tatt i bruk i år. De som har brukt HogiaLønn i fjor, har det med fra forrige år. 

Dersom grunnlag mangler, må det legges inn for at feriepengelisten skal bli korrekt. I tillegg vil det komme forslag på rett beløp ved bruk av lønnsarten for utbetaling av årets feriepenger. (Lønnsart 765 Feriepenger u/skatt) dersom korrekt feriepengegrunnlag er lagt inn. Legges ikke feriepengegrunnlaget inn, må en selv holde orden på utbetalingene.

Gjør som følger når du skal legge inn fjorårets feriepengegrunnlag.

Velg Verktøy i menylinjen, og Registervedlikehold i rullgardinmenyen. Velg knappen Endre

Velg ansatt og akkumulator 105 Fjorårets feriepengegrunnlag. Beløpet legges inn på ny verdi. Husk at det er grunnlaget som skal legges inn her, ikke beløpet som skal utbetales. Sistnevnte regner Matrix Lønn ut. 

OBS! Ved innleggelse av ny verdi får du opp en melding som sier at det er en årsakkumulator og spørsmål om du virkelig vil endre. Svar Ja. Svar også Ja på om Akkumulatorverdien skal endres. 

Når alle ansatte er lagt inn er feriepengelisten klar og kan kontrolleres. Den finnes under Rapporter – Ferie og heter Utbetales i år.

Hvis grunnlaget ikke er blitt riktig registrert, gå inn på nytt og tast inn riktig beløp. Kontroller på nytt ved å ta ut feriepengelisten.

Rett sats for feriepenger? 

Kontroller at det er korrekt sats som er brukt på feriepengelisten. Satsen bestemmes under Arkiv –  Firmaopplysninger, skillekortet Feriepenger. Dersom alle ansatte er beregnet etter samme sats, blir ikke satsen skrevet ut på feriepengelisten. Dersom noen ansatte skal ha annen sats enn det som er angitt for firmaet, angis denne i ansattregisteret på skillekortet Diverse. Satsen for disse ansatte vil bli skrevet ut etter navnet på feriepengelisten.

Utbetalt forskudd året før?

Dersom du i fjor har betalt ut forskudd på feriepenger og det ikke går fram av feriepengelisten, må det registreres. Det gjøres på samme måte som feriepengegrunnlag, men velg akkumulator 110 Feriepenger uten skatt.  

Registrer på den akkumulatoren selv om det er trukket skatt av det året før. Husk at her er det utbetalt beløp som skal registreres, det vil si bruttobeløp før skatt.

Kontroller at det er blitt riktig ved å ta ut feriepengelisten Utbetales i år.

OBS! Ved innleggelse av ny verdi får du opp en melding som sier at det er en årsakkumulator og spørsmål om du virkelig vil endre. Svar Ja. Svar også Ja på om Akkumulatorverdien skal endres. 

Utbetalt noe eller alle feriepenger i år?

Dersom det tidligere i år er betalt ut feriepenger som ikke kommer fram på feriepengelisten, registreres det på samme måte som andre utbetalinger tidligere i år. Enten i Arbeide med – Lag lønn som en ”vanlig” lønning, eller under Verktøy og Oppstart saldo.