Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Kontroll og avstemming gjøres både før og etter oppretting av nytt år. Kontroll på inneværende år gjøres før man oppretter nytt år.

Kontroll inneværende år

Stå på inneværende år. Gå inn på Arkiv – Rapporter og skillekortet Ferie.

Ta ut både Utbetales i år (fjorårets grunnlag) og Utbetales neste år (årets grunnlag).

Rapporten Utbetales i år (fjorårest gunnlag)

Hvis alle har fått utbetalt alt, skal det på kolonnen Rest og Rest 60 år være 0,00.

Rapporten Utbetales neste år (årest gunnlag)

Kontroller at grunnlaget er riktig. Skal være lik bruttolønn, dvs uten utbetalte feriepenger. Ta gjerne en stikkprøvekontroll på at restbeløp er riktig. Det vil si grunnlag ganger sats, normalt 12%.

Hvis det ikke stemmer, ring Kundeservice, for hjelp til løsning.