Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere utbetaling av feriepenger til 12% månedslønte?

Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.
Vi skal derfor trekke arbeidstakeren for 4. dagers lønn (månedslønte).
Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.