Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan registreres utbetaling av feriepenger til 10.2% timelønte?

Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og en dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke.
Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.
Feriepenger som skal utbetales er 10.20% av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.