Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan utbetale Feriepenger til arbeidstaker uten full opptjening?

De fleste bedrifter utbetaler full lønn i juni dersom arbeidstaker er ansatt i opptjeningsåret og så trekkes arbeidstakeren i lønn når ferien faktisk avvikles.

Utbetaling av feriepeneger i juni
Feriepengene utbetales i juni for månedslønte inkl. deltidsstilling:
Hvor mange feriedager de opptjente feriepengene dekker, finner man ved å dele de opptjente feriepengene på arbeidstakers dagslønn.
Eksempel
Opptjente feriepenger 12000.-
Månedslønn 26000.-
Daglønn ( kr 26000.- / 26 dager) 1000.-

Antall feriedager opptjent (kr 12000.- / kr 1000.-) = 12 virkedager

Utbetaling i Juni Feriepenger 12000.-
+ Månedslønn 26000.-
– Lønn for 12 virkedager ferie 12000.-
= Totalt utbetalt i juni 26000.-

Dersom arbeidstaker tar mer enn 12 virkedager ferie (to uker) må arbeidstaker trekkes i lønn med antall dager som faktisk avvikles.

Utbetaling av full månedslønn og feriepenger
Bedriften kan også velge å betale ut full månedslønn sammen med feriepengene som eventuelt er opparbeidet fra året før. Når arbeidstaker tar ferie, trekkes det en daglønn for hver feriedag som avvikles. Brukes denne modellen faller ordningen med +1/26 del for de som har 10.2% etter Ferieloven eller -4/26 del for de som har 12% feriepenger bort.