Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere sluttoppgjør til en ansatt?

Når en ansatt slutter i bedriften skal det betales ut et sluttoppgjør. Dette oppgjøret består av all lønn vedkommende har til gode og i tillegg feriepenger som er opptjent i inneværende år. Dersom feriepenger opptjent i fjor heller ikke er utbetalt, skal selvsagt disse og betales ut.

Feriepenger som er opptjent inneværende år og som utbetales inneværende år, skal det gjøres forskuddstrekk i. Det er da %-satsen på skattekortet som skal brukes uavhengig av om den ansatte har tabelltrekk eller ikke. Pass derfor på at %-satsen på skattekortet er lagt inn på den ansatte under skillekortet Skatt.

Feriepenger som er opptjent i inneværende år, inkluderer også lønn som betales ut samtidig med feriepengene. Du bør derfor hake av på Regne om automatisk under Arkiv – Innstillinger – Lag lønn, før du kjører lønnen med de siste utbetalingene og feriepenger opptjent inneværende år.