Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan forandrer jeg grunnlaget oppsparte feriepenger?

Klikk på Verktøy – Registervedlikehold – Akkumulatorverdier.  Klikk på Endre (Hente fjorårets feriepengegrunnlag).

Her legger du inn beløpet i feltet Ny verdi.