Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan legge inn fjorårets feriepengegrunnlag?

Det kan legges inn hvis en ønsker å få ut riktige feriepengelister det året man starter å bruke Matrix Lønn, samt få automatisk opp beløp som skal utbetales.
Legges det ikke inn må en selv holde orden på utbetalingene det første året en bruker Matrix Lønn.