Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Arbeidstaker blir syk før ferien tar til – syk i ferien

Arbeidstaker som blir syk før ferien begynner, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det er en forutsetning for dette at arbeidstakeren er helt arbeidsufør. Kravet om utsettelse av ferien må dessuten fremmes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien, og det må ledsages av en legeerklæring. 

En arbeidstaker som blir syk i ferien kan kreve denne delen av ferien utsatt.