Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvem har krav på ferie – loven?

Hvem omfattes av loven?
Alle som er arbeidstakere, personer som utfører arbeid for andre. Loven tar ikke hensyn til hvor lenge en person har vært i arbeidsforholdet.

Hvem utelukkes fra loven?
Selvstendige næringsdrivende, oppdragsmottakere, visse frilansarbeidere og kontraktører.

Hva er opptjeningsår og ferieår?
• Ferieår = 2017
• Opptjeningsår = 2016

Inntekten i opptjeningsåret får betydning for feriepengeutbetalingen i ferieåret.

Tiden man har arbeidet i opptjeningsåret er uten betydning for antall feriedager i ferieåret.

Ferietidens lengde
Ferieloven regner konsekvent med 6-dagers uke Ferietiden er 25 virkedager (4 uker og 1 dag) etter ferieloven. Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstaker tar full ferie, hvilket betyr at arbeidstaker ikke kan si nei til å avvikle ferien. Unntak er Ferielovens § 5 nr 6 der vedkommende har opptjent så lite feriepenger i løpet av fjoråret at feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien.

Unntak: Ferietidens lengde etter tariffavtaler.

Arbeidstakere som arbeider i virksomheter bundet av tariffavtaler, har rett til ekstra ferie i 5 virkedager etter avtalene. Sammen med ferielovens 25 virkedager vil disse arbeidstakerne ha 30 virkedager eller 5 ukers ferie.

Retten til ekstraferie
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager (1. uke ).