Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere ekstra ferieuke for ansatte over 60 år?

Ferielovens § 5 nr 2 hjemler retten til ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager (1 uke).

Uttrykket «skal gis» innebærer at også ved ekstraferie har arbeidsgiver en aktivitetsplikt, i de tilfeller hvor arbeidstaker ikke selv tar initiativ til den ekstra ferieuken. Arbeidstakere over 60 år skal fortsatt ha en ukes ekstra ferie i forhold til de utvidede feriedagene etter avtaler.
For denne ekstra ferieuken skal den ansatte ha utbetalt 2.3 % av feriepengegrunnlaget opptjent året før. Feriepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet.
Arbeidstaker over 60 år kan selv bestemme når man skal ta ut den ekstra ferieuken.