Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan utbetales feiepenger til ansatte / arbeidstakere uten full opptjening?

Utbetaling av feriepenger til arbeidstakere uten full opptjening

Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstakerne avvikler ferie. Dette betyr at arbeidstakerne som hovedregel ikke kan nekte å ta ferie.
Dersom en arbeidstaker ikke har full opptjening finnes det unntaksregler. Arbeidstakeren kan velge å ta ut ferie etter hvor mye den enkelte har opptjent av feriepenger.

Ett unntak finnes, og det er dersom bedriften innstiller driften helt eller delvis i ferieperioden.


Nyansatt arbeidstaker
De fleste bedrifter utbetaler full lønn i juni dersom arbeidstaker er ansatt i opptjeningsåret og så trekkes arbeidstakeren i lønn når ferien faktisk avvikles.

Utbetaling av feriepenger i juni
Feriepengene utbetales i juni for månedslønte inkludert deltidsstilling:
Hvor mange feriedager de opptjente feriepengene dekker, finner man ved å dele de opptjente feriepengene på arbeidstakers dagslønn.

Eksempel
Opptjente feriepenger                 12000.-
Månedslønn                                26000.-
Daglønn ( kr 26000.- / 26 dager)   1000.-
Antall feriedager opptjent
(kr 12000.- / kr 1000.-) = 12 virkedager

Utbetaling i Juni
Feriepenger                            12000.-
+ Månedslønn                         26000.-
– Lønn for 12 virkedager ferie   12000.-
= Totalt utbetalt i juni             26000.-

Dersom arbeidstaker tar mer enn 12 virkedager ferie (to uker) må arbeidstaker trekkes i lønn med antall dager som faktisk avvikles.

Utbetaling av full månedslønn och feriepenger
Bedriften kan også velge å betale ut full månedslønn sammen med feriepengene som eventuelt er opparbeidet fra året før.
Når arbeidstaker tar ferie, trekkes det en daglønn for hver feriedag som avvikles.
Brukes denne modellen faller ordningen med +1/26 del for de som har 10.2% etter Ferieloven eller -4/26 del for de som har 12% feriepenger bort.