Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Om du får noe annet enn «Ingen avvik», må du først og fremst se hva det står under kolonnen Alvorlighetsgrad.

Alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad kan ha følgende status:

  1. Avvisning
  2. Øyeblikkelig
  3. Retningslinje

Avvist

Betyr at meldingen IKKE er levert. En melding som har fått status Avvist på tilbakemeldingen anses ikke som levert. Dvs det skal da IKKE sendes erstatningsmelding for den.

Du må rette feil i Matrix Lønn før du prøver å sende inn igjen.

Øyeblikkelig

Betyr at du må rette feil i Matrix Lønn og sende inn erstatningsmelding for perioden.

Retningslinje

Betyr at det kan være feil i meldingen som er sendt inn. Men ikke nødvendigvis. Det kan også være kun informasjon. Du bør kontrollere og se om du finner feil. Er det ingen feil, trenger du ikke gjøre noe. Er det feil, må det rettes i Matrix Lønn og erstatningsmelding må sendes inn.

Ansattid

Her kan det være oppgitt ansattid hvis feil gjelder en eller flere ansatte.

Forretningsregel

Består av en tekst etterfulgt av en kode. Koden henviser til hva slags type mangel/feil. Oversikt over koder og betydning finnes i veiviseren Forklaring på feilmeldinger på tilbakemeldingen.

Tekst

Forklaring til koden over.