Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Jeg får en feilmelding MAGNET_EDAG-114. Hvorfor?

Dette betyr at du har brukt en kode/beskrivelse som er feil. Alle beskrivelser av inntekter/ytelser med videre er definert som koder, og de må være nøyaktig lik det som er beskrevet i løsningen til a-ordningen. Her har du brukt en ugyldig kode, for eksempel en lønnsbeskrivelse som ikke er riktig. Tilbakemeldingen lister opp alle gyldige verdier for det aktuelle feltet. Du må bruke en av disse verdiene.


Du kan også se over de de ansattes kommunenummer at de er riktig. Mange kommuner har slått seg sammen og har derfor nye kommunenummer.
De ansattes kommunenummer finner du under den ansatte og skille kortet Skatt.