Her er du:
Tilbake

Vi får feilmelding «En feil oppstod slik at skattekort ikke ble hentet. Er du helt sikker på at du har markert rett?». Hva er årsaken til det?

I enkelte tilfeller leses ikke skattekortet inn. For å kunne feilsøke hvorfor en får feilmelding nedenfor, vi må kjøre en loggfil i programmet. Denne kan sendes videre til Kundeservice på Matrix Lønn.

Feilsøking E-skattekort: Aktivere Log fil

I enkelte tilfeller leses ikke skattekortet inn. For å kunne feil søke hvorfor en får feilmelding nedenfor, vi må kjøre en logg fil i programmet. Denne sendes videre til Kundeservice på Matrix Lønn.

Feilmelding: «En feil oppstod slik at skattekort ikke ble hentet. Er du helt sikker på at du har markert rett?»

1) Velg «Aktiver logg».

2) Ta bort den søkeveien som kommer opp, og angi Søkevei: C:\Hogia\Data\AltinnLOG.txt

Trykk «OK».

3) Deretter tar du søkeveien som du har oppgitt og limer inn søkefelt på Utforskeren på din data:

C:\Hogia\Data\AltinnLOG.txt

Det etter trykker du «Enter».

4) Deretter kommer nedenfor fil opp, dette er loggen som skjer når du bestiller og henter E-skattekort.

5) Velg «Arkiv» og «Lagre som» og send filen til oss via kontaktskjema