Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Meldingen gis på tilbakemelding fra Altinn etter innsending av A-melding. Bruker har byttet om på feltene for virksomhetsnummer og organisasjonsnummer i lønnsprogrammet.

Se til at du har skrevet inn organisasjonsnummer og virksomhetsnummer på de riktige stedene. Hvis du har kjørt lønn for aktuell måned, så må du «omberegne» arbeidssted for den aktuelle måned. Det gjøres under Verktøy | Endre arbeidssted.

Se forøvrig veiledning om virksomhetsnummer her.

Tags: