Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Kan ikke skrive ut, får feilmelding 5705. Hvorfor?

Kan ha mistet kontakt med printer. Klikk på Arkiv – Rapporter. Velg en rapport og klikk på Skriver.

Endre skriver. Sett opp på nytt og velg utskrift.