Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Feilmelding, MAGNET_EDAG-108

Jeg får feilmelding om Magnet_edag_108 når jeg sender in Amelding. Hvorfor?

108 innebærer at du har en ansatt som ikke er med på A-meldingen som det ikke er meldt sluttet dato på.

Hvis den ansatte har sluttet må du rapportere inn en sluttdato. Merk at den ansatte må være aktiv under både skillekortet Ansatt og under Arbeidsforhold.

Det er da viktig at alle de andre ansatte som er med på A-meldingen for perioden også er med på erstatningsmeldingen.
Når du skal sende erstatningsmeldingen får du opp en boks under ERSTATTER MELDINGSID som heter INFORMASJON FRA ARBEIDSFORHOLD HENTES FRA ANSATTREGISTRET. Merk av denne og send A-melding på nytt.