Search Knowledge Base by Keyword

Tilbake

Jeg får feilkode -7 når jeg skal ta backup. Hvorfor?

Årsaken til denne avvikelsen er oftest at en bruker et reservert tegn (\ / ~) i firmanavnet for eksempel Hogia Eksempel A/S. Her er ikke skråstrek tillat.

Gå inn under Arkiv – Firmaopplysninger og ta vekk reserverte tegn.