Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Kombinasjonen du har benyttet for en inntekt er ugyldig. Feilen må rettes ved å sende erstatningsmelding.

Jeg får feilmeldingen «Magnet_EDAG-200: Denne inntekten er rapportert med feil opplysninger og er ugyldig» på tilbakemeldingen fra Altinn. Hvorfor?

Den valgte kombinasjonen av inntektsopplysninger er ikke gyldig

A-meldingen som sendes inn fra systemet inneholder en del om virksomheten, og en annen del om den ansatte. Den delen av oppgaven som omhandler den ansatte, er igjen delt inn i to. Første delen gjelder den ansattes arbeidsforhold, som startdato for arbeidet, stillingsprosent, yrkesbetegnelse og så videre. Den andre delen av A-meldingen som omhandler den ansatte, er innrapportering av inntektsopplysningene til vedkommende. Dette hentes fra lønnskjøringene på den enkelte, kombinert med lønnsartene i lønnssystemet.

EDAG-200 feil gjelder altså feil på inntektsopplysningene.

Det er drøyt 900 tillatte kombinasjoner av inntektsopplysningene. Når du sender inn din A-melding, så sjekker Altinn for hver eneste lønnsart benyttet på hver eneste ansatt, om du har benyttet en kombinasjon av inntektsopplysningene som er tillatt etter disse 900 valideringsreglene.

Tilbakemeldingen fra Altinn kommer som en .xml-fil og kan for eksempel åpnes i Internet Explorer.

Utdrag av tilbakemeldingen på A-meldingen fra Altinn

I dette tilfellet gjelder feilen den ansatte med fødselsnummeret som er sladdet på feltet «<norskIdentifikator>, og den inntektsopplysningen som har beskrivelsen «loennUtbetaltavVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon». De øvrige inntektsopplysningene er kontantytelse, at den ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig, men at ytelsen inngår i forskuddstrekk. Det er også oppgitt antall 6,25.

A-melding-tilbakemeldingen sier dessverre ikke nøyaktig hva som er feil, men kun at kombinasjonen ikke er tillatt.

Oversikt over gyldige kombinasjoner av inntektsdetaljer

De gyldige kombinasjonene av inntektsdetaljer vedlikeholdes av Skatteetaten og oppdateres normalt årlig. Her har du den gjeldende oversikten fra november 2018:

Oversikt over gyldige kombinasjoner inntektsdetaljer (Excel-format)

Sjekk hva som er galt med den innsendte kombinasjonen og rett feil

For presentasjonens skyld er kolonnene M-AM dratt sammen. Legg merke til at det står <TOM> i kolonne AN.

Reglene i Excelfilen sier dette om beskrivelsen Lønn utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon:

  • Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift
  • Beløpet skal inngå i forskuddstrekk
  • Det skal ikke være noen spesifikasjonslinjer
  • Det skal ikke oppgis antall

Tilbakemeldingen fra Altinn viste ovenfor en linje med <antall>6.25</antall>:

Antall er ikke tillatt for lønnsbeskrivelsen «loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjon»

Feilen kan ligge på den benyttede lønnsarten

I dette tilfellet hadde brukeren endret lønnsart 010 Timelønn fra lønnsbeskrivelsen «Timelønn». Det han samtidig glemte, var å sjekke om den nye lønnsbeskrivelsen hadde andre regler for gyldige kombinasjoner.

Send inn erstatningsmelding

Ved å fjerne haken ovenfor og sende inn erstatningsmelding, så vil denne A-meldingen bli godkjent.