Search Knowledge Base by Keyword

Tilbake

Hvordan bruker jeg faste lønnsarter?

Det finnes mulighet for å definere faste lønnsarter i HogiaLønn. Den praktiske bruken av disse er mest aktuell når feriepenger skal utbetales eller når man går over til nytt år.
Du markerer i lønnsartsregistret, på hver enkelt lønnsart som skal være fast. Funksjonen kan kun brukes om du markerer dette i Arkiv – Innstillinger. Ved godkjenning i Arbeide med – Lag lønn, vil de lønnsarter du har merket som faste bli lagret som faste på den ansatte.