Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvilke lover gjelder, og hvor finner man mer info

Litt om ferieloven

Hvem omfattes av loven?
Alle som er arbeidstakere, personer som utfører arbeid for andre. Loven tar ikke hensyn til hvor lenge en person har vært i arbeidsforholdet.

Hvem utelukkes fra loven?
Selvstendige næringsdrivende, oppdragsmottakere, visse frilansarbeidere og kontraktører.

Hva er opptjeningsår og ferieår?

  • Ferieår = 2017
  • Opptjeningsår = 2016

Inntekten i opptjeningsåret får betydning for feriepengeutbetalingen i ferieåret.

Tiden man har arbeidet i opptjeningsåret er uten betydning for antall feriedager i ferieåret.

Ferietidens lengde
Ferieloven regner konsekvent med 6-dagers uke.
Ferietiden er 25 virkedager (4 uker og 1 dag) etter ferieloven.
Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstaker tar full ferie, hvilket betyr at arbeidstaker ikke kan si nei til å avvikle ferien.
Unntak er Ferielovens § 5 nr 6 der vedkommende har opptjent så lite feriepenger i løpet av fjoråret at feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien.

Unntak: Ferietidens lengde etter tariffavtaler.

Arbeidstakere som arbeider i virksomheter bundet av tariffavtaler, har rett til ekstra ferie i 5 virkedager etter avtalene. Sammen med ferielovens 25 virkedager vil disse arbeidstakerne ha 30 virkedager eller 5 ukers ferie.

Retten til ekstraferie
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager (1. uke).