Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Altinn og D-nummer for utenlandske personer. Hvordan gjør jeg det?

De personer som ikke har et norsk personnummer og skal sende inn oppgaver til Altinn, må skaffe seg tilgang. Kan for eksempel gjelde lønningsansvarlig i firmaet.

D-nummer
Utenlandske personer må skaffe et D-nummer. D-nummer er et identifikasjonsnummer som blir tildelt personer som ikke står innmeldt i det norske folkeregisteret.
D-nummer brukes som identifikasjon på linje med Fødselsnummer. Les mer om dette på: https://www.altinn.no og søk på D-nummer.
Søknad om D-nummer må fylles ut og sendes inn sammen med id-papir.

Tillgang og rettigheter Altinn
Den som har administrative rettigheter til firmaet må gi tilgang og riktige rettigheter slik at den utenlandske personen kommer inn.
Den som er registrert i Brønnøysundregistrene, som daglig leder/adm.dir, har automatisk rettigheter til å dele ut rettigheter.
For riktige rettigheter lønningsansvarlig trenger, se egen veiviser på Kundtorget.