Hopp til innhold

Ved utkjøring av sammenstillingsoppgaver/rapporter blir venstre marg alt for smal, slik at alt ikke kommer med på utskrift. Hvorfor? Marger kan endres under Arkiv – Felles innstillinger.

Les mer

Hvordan sender jeg utbetalingslisten i format ISO20022 til nettbanken? ISO20022 er et nytt internasjonalt filformat for banktransaksjoner. Nedenfor beskriver vi hva som skal til i HogiaLønn, men du må ta kontakt med din bank før du starter opp med ISO20022. Dette er nytt for deg som kunde, banken og oss som leverandør. Så før du…

Les mer

Hva er ISO 20022? Det nye filformatet håndterer alle valutaer. Norske banker vil også innføre det nye formatet for samtlige valutatransaksjoner og innenlands transaksjoner. På sikt vil alle filbaserte meldinger slik som kvitteringer og kontoutskrifter også bli sendt i det nye formatet. Det forventes mer konsistent betalingsinformasjon hvor all informasjon sendes uforandret gjennom hele betalingskjeden.…

Les mer

Hvordan legger jeg til utvalgskategori på en ansatt? Gå til Register – Ansatte. Gå inn på ønsket ansatt, under Utvalgskategori taster du inn ønsket navn. Trykk OK.

Les mer

Hva skjer hvis jeg fortsetter å rapportere arbeidsforhold på en ansatt som har sluttet? Setter du ikke sluttdato for dine ansatte som faktisk har sluttet hos deg, så vil brukere av Aa-registeret (f.eks. NAV) gå ut fra at du fortsatt har et arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret innebærer plikter som følger av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, som for eksempel…

Les mer

Kan jeg slette informasjon for en ansatt? Tenk årsoppgave når man jobber med lønn. Ikke slett informasjon som gammel bil og lignende.Man må alltid ha fylt i alle dialogbokser som systemet krever for å få lov til å endre på en ansatt, bil og så videre.

Les mer

Hvordan legger jeg inn ansatte i Matrix Lønn? Skillekort AnsattNavn og adresse må fylles ut, personnummer/fødselsnummer og hva som er avtalt i lønn. Det MÅ også hakes av for at den ansatte er Aktiv. Er den ikke aktiv, kommer den IKKE med på A-meldingen. Skillekort SkattKryss av om denne arbeidsgiver er hovedarbeidsgiver. Resten av opplysningene vil…

Les mer

En av våre ansatte endrer stilling i firmaet. Han går fra timelønnet arbeid til månedslønn. Hvordan skal dette registreres for at det skal bli riktig rapportert i A-melding? Du må først avslutte arbeidsforholdet ved å rapportere inn en sluttdato for Arbeidsforhold 1. Legg inn en sluttdato, la den ansatte være aktiv og sen inn er erstatningsmelding.…

Les mer

Når man starter en klient i lønnssystemet, så kan man oppleve å få følgende melding: «En annen er inne på firmaet!», etterfulgt av en filsti og navnet på klienten.wlf. Hva er dette? Melding er normalt sett et varsel om at en annen bruker er inne på samme klienten. I Matrix Lønn kan det kun være…

Les mer