Hopp til innhold

Introduksjon Systemkrav Matrix lønn kan kjøres under visse systemkrav. Dersom disse kravene ikke innfris, så kan det gi konsekvenser for kjøringen av systemet. Nedenfor lister vi opp kjente systemkrav. Kravspesifikasjon Matrix Lønn kan kjøres under Windows 10. Det er også mange kunder som benytter Windows 7 og Windows 8, og det ser ut til å…

Les mer

Vi legger ut oppdateringer av Matrix lønn fortløpende. Dette ligger på matrix.no/nedlasting, under skillearket Matrix Lønn. Der skriver vi også hva som er nyeste versjonsnummer, samt dato og klokkeslett for nyeste programversjon. Versjonsnummeret kan du sammenligne mot Matrix Lønn, på valget Hjelp | Om Matrix Lønn. Tidspunktet for releasen kan du sammenligne ved å åpne…

Les mer

Har fått ny PC. Må en legge tilbake sikkerhetskopiering Felles informasjon. Eller ligger all info i den vanlige sikkerhetskopien? Ja, du må legge tilbake en vanlig sikkerhetskopi og sikkerhetskopi Felles informasjon, om ikke får du problemer. I Felles informasjon ligger all info om dialogen som har vært mellom HogiaLønn og Altinn. Når du tar en…

Les mer

NY PC – INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI Har du fått ny pc som du skal bruke MatrixLønn på, og vil flytte både program og data fra din gamle pc trenger du følgende: Tilgang til internett Din lisensnøkkel og kundenummer Sikkerhetskopi av dine data Gjør som følger på ny pc: Last ned fullversjon…

Les mer

Ved utkjøring av sammenstillingsoppgaver/rapporter blir venstre marg alt for smal, slik at alt ikke kommer med på utskrift. Hvorfor? Marger kan endres under Arkiv – Felles innstillinger.

Les mer

Hvordan sender jeg utbetalingslisten i format ISO20022 til nettbanken? ISO20022 er et nytt internasjonalt filformat for banktransaksjoner. Nedenfor beskriver vi hva som skal til i HogiaLønn, men du må ta kontakt med din bank før du starter opp med ISO20022. Dette er nytt for deg som kunde, banken og oss som leverandør. Så før du…

Les mer

Hva er ISO 20022? Det nye filformatet håndterer alle valutaer. Norske banker vil også innføre det nye formatet for samtlige valutatransaksjoner og innenlands transaksjoner. På sikt vil alle filbaserte meldinger slik som kvitteringer og kontoutskrifter også bli sendt i det nye formatet. Det forventes mer konsistent betalingsinformasjon hvor all informasjon sendes uforandret gjennom hele betalingskjeden.…

Les mer