Hopp til innhold

Lurte på om jeg kunne legge inn %-sats for OTP slik at beløp kommer opp direkte basert på de andre lønnsarter som er lagt inn på den enkelte ansatte. Vi har det slik at det ikke betales OTP for inntil 1G, deretter har vi 4% for 1-6G og fra 6G og oppover har vi 22,1%.…

Les mer

Hvordan registrere OTP når det gjelder Arbeidstakers tilskudd? Dersom arbeidstaker er med på å finansiere ordningen ved at det for eksempel trekkes i lønn, skal den delen arbeidstaker selv har betalt, innberettes på lønns- og trekkoppgavens kode 312 Premie Til pensjonsordninger. Arbeidstakers egenbetaling skal innberettes i kode 312 fordi arbeidstaker har fradragsrett for egenbetalingen.Arbeidstakers andel skal…

Les mer

Hvordan registrere OTP – obligatorisk tjenestepensjon – Arbeidsgivers tilskudd? Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av.Beløpet skal ikke innberettes på lønns- og trekkoppgavene til de enkelte ansatte.For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har…

Les mer

Hvordan registrere OTP arbeidsgivers tilskudd? Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal ikke innberettes på de enkelte ansatte.Arbeidsgiveravgift til OTP skal tas med i a-meldingen i den kalendermåned hvor betalingen er foretatt. Grunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme kalendermåned fordeler seg…

Les mer