Hopp til innhold

Introduksjon Systemkrav Matrix lønn kan kjøres under visse systemkrav. Dersom disse kravene ikke innfris, så kan det gi konsekvenser for kjøringen av systemet. Nedenfor lister vi opp kjente systemkrav. Kravspesifikasjon Matrix Lønn kan kjøres under Windows 10. Det er også mange kunder som benytter Windows 7 og Windows 8, og det ser ut til å…

Les mer

Hvor skriver jeg inn kommunenummer? Ved oppretting av firma må du angi kommunenummeret til firmaet. Klikk på Arkiv – Firmaopplysninger. Du kan nå velge fra listen over Kommuner. Det gjør du ved å klikke på knappen med tre prikker.

Les mer

Hvor finner jeg informasjon om øvningsfirmaet? Firmalisten i Matrix Lønn er sortert alfabetisk og noen ønsker ikke at Matrix Eksempel skal vises innimellom de egne firmaene/klientene. Vill du lese mer om tips for hvordan du kan ta eksempelfirmaet bort og tillbake fra firmalisten

Les mer

Hvordan opprette firma? Før du begynner å opprette ditt eget firma i HogiaLønn, trenger du litt informasjon. Dette kan være lurt å ha funnet frem på forhånd.Det er som følger: OrganisasjonsnummerVirksomhetsnummerFirmaet kontorkommune, kommunenummerFirmaets NACE kode (næringskode) Av disse 5 finnes 4 ved oppslag på www.brreg.no. Det som da mangler er kommunenummer. Det finner du under Arkiv…

Les mer

Hvordan legge inn ansatte? Før du begynne å legge inn ansatte, trenger du å finne frem litt informasjon om de. Det er som følger: Navn, adresse Personnummer/Fødselsnummer Avtalt lønn Startdato Stillingsprosent Yrkeskode (Søk i HogiaLønn under Arkiv, Offentlig og Yrkeskode. Noter nr.) Bankkontonummer Gå til Register – Ansatte. Klikk på knappen Ny, og du får en dialogboks…

Les mer

Hvordan er reglene for arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet? Dersom arbeidstaker utfører hoveddelen (mer enn 50%) av sitt arbeid i en annen sone enn der virksomheten er registrert, og registreringsreglene ikke påbyr registrering i den sone der arbeidet utføres, vil det foreligge ambulerende virksomhet. Det skal da beregnes avgift på grunnlag av satsen som gjelder i…

Les mer

Ansattregisteret I det følgende beskrives feltene i ansattregisteret i A-ordningen som ikke finnes i det ansattregisteret dere har hatt tidligere og felt som er viktige i forbindelse med innsending av A-meldingen: Skillekortet Ansatt Den ansatte erAnsatt som skal være med på A-meldingen må ha hake på Aktiv. Det anbefales at ansatte som slutter har hake…

Les mer

Gjelder kun de som har arbeidsforholdet Maritimt og rett til sjømannsfradrag. Antall døgn skal oppgis både på A-meldingen og på Sammenstillingen (årsoppgaven) til den ansatte. Ansattregisteret På ansatte som har Maritimt arbeidsforhold og rett til sjømannsfradrag, skal det registreres Antall døgn ombord: Antall døgn om bord skal registreres for hver lønnskjøring og rapporteres på A-meldingen.…

Les mer

Dersom en ansatt har flere arbeidsforhold, må arbeidsforholdene registreres hver for seg i ansattregisteret. Om det andre arbeidsforholdet er på et annet arbeidssted/i en annen virksomhet, må arbeidsstedet/ virksomheten opprettes i arbeidsstedsregisteret med tilhørende virksomhetsid. Dersom flere arbeidsforhold er tilknyttet samme arbeidssted/virksomhet, måarbeidsforholdsid benyttes for å identifisere arbeidsforholdene. Flere arbeidsforhold ved ulike arbeidssteder/virksomheter. Register –…

Les mer