Hopp til innhold

Introduksjon Systemkrav Matrix lønn kan kjøres under visse systemkrav. Dersom disse kravene ikke innfris, så kan det gi konsekvenser for kjøringen av systemet. Nedenfor lister vi opp kjente systemkrav. Kravspesifikasjon Matrix Lønn kan kjøres under Windows 10. Det er også mange kunder som benytter Windows 7 og Windows 8, og det ser ut til å…

Les mer

Du kan bruke Altinn.no for å sende inn og hente ut både A-melding og skattekort for dine virksomheter. Dette er kjekt å ha som et alternativ om nødvendig. Altinn-komponenten i Matrix Lønn er blitt bygget om, både som følge av nye tekniske endringer hos Altinn, men også som en naturlig følge av overflytting fra Hogia…

Les mer

Dersom du har tekniske problemer i ditt Matrix Lønn-program, så kan du sende bestillingen av skattekort ved å logge deg på Altinn og laste opp filen som er laget i Matrix Lønn. Normalt bestiller du skattekort fra ditt Matrix Lønn, under valget Arbeide med | Altinn, skillearket Skattekort, på knappen «Bestill skattekort». Da kan du…

Les mer

For å få inn skattekortene i Matrix Lønn, må du først bestille skattekort og signere denne, og deretter hente skattekortfil som skal inn i lønnssystemet. Disse to prosessene kan gjøres på flere måter, og vi vil forsøke å forklare de alternative metodene nedenfor. Integrasjon med Altinn krever at du har satt opp Fagsystem-ID under Arkiv…

Les mer

Hvor skriver jeg inn kommunenummer? Ved oppretting av firma må du angi kommunenummeret til firmaet. Klikk på Arkiv – Firmaopplysninger. Du kan nå velge fra listen over Kommuner. Det gjør du ved å klikke på knappen med tre prikker.

Les mer

Hvor finner jeg informasjon om øvningsfirmaet? Firmalisten i Matrix Lønn er sortert alfabetisk og noen ønsker ikke at Matrix Eksempel skal vises innimellom de egne firmaene/klientene. Vill du lese mer om tips for hvordan du kan ta eksempelfirmaet bort og tillbake fra firmalisten

Les mer

Hvordan opprette firma? Før du begynner å opprette ditt eget firma i HogiaLønn, trenger du litt informasjon. Dette kan være lurt å ha funnet frem på forhånd.Det er som følger: OrganisasjonsnummerVirksomhetsnummerFirmaet kontorkommune, kommunenummerFirmaets NACE kode (næringskode) Av disse 5 finnes 4 ved oppslag på www.brreg.no. Det som da mangler er kommunenummer. Det finner du under Arkiv…

Les mer

Hvordan legge inn ansatte? Før du begynne å legge inn ansatte, trenger du å finne frem litt informasjon om de. Det er som følger: Navn, adresse Personnummer/Fødselsnummer Avtalt lønn Startdato Stillingsprosent Yrkeskode (Søk i HogiaLønn under Arkiv, Offentlig og Yrkeskode. Noter nr.) Bankkontonummer Gå til Register – Ansatte. Klikk på knappen Ny, og du får en dialogboks…

Les mer

Hvordan er reglene for arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet? Dersom arbeidstaker utfører hoveddelen (mer enn 50%) av sitt arbeid i en annen sone enn der virksomheten er registrert, og registreringsreglene ikke påbyr registrering i den sone der arbeidet utføres, vil det foreligge ambulerende virksomhet. Det skal da beregnes avgift på grunnlag av satsen som gjelder i…

Les mer