Hopp til innhold

For og registrere at en ansatt er permittert i Matrix Lønn så må du gjøre følgende. Klikk på ansatt i ansattregistret. Velg fane Arbeidsforhold 1 Startdato: Her setter du startdato for første permiteringsdag. Sluttdato: Hvis den ansatte fremdeles er permittert lar du denne stå åpen. Prosent: Her legger du inn hvor mye den ansatte er…

Les mer

Hvordan registrere feriereise og/eller familiens deltakelse på? Fordel ved at arbeidsgiveren dekker feriereiser og andre privatreiser for en arbeidstaker, eventuelt med familie, er skattepliktig inntekt for arbeidstakeren. Det samme gjelder feriereiser som tidligere arbeidsgiver dekker for pensjonister.Bruk lønnsart 361 Bonus/Gratiale for at skatt og avgift skal bli beregnet, samt at det innberettes på lønns og trekkoppgaven på…

Les mer

Hvordan registrere utvidet fravær? Dette er en tilleggsmodul som kan kjøpes i tillegg til HogiaLønn. I den vanlige versjonen av HogiaLønn kan du i dag registrere både uttak av feriedager og sykefravær. Men du må selv regne ut antall dager. I denne utvidede modulen er det HogiaLønn som regner ut antall fraværsdager, du selv registrerer…

Les mer

Jeg skal utbetalte noe eller alle feriepenger i år, hvordan gjør jeg det? Registreres på samme måte som andre utbetalinger tidligere i år. Enten i Arbeide med – Lag lønn som en «vanlig» lønning, eller under Verktøy og Oppstart saldo.

Les mer

Hvordan registrere utbetaling av feriepenger som skulle ha vært utbetalt året før? Det vil si feriepenger som skulle vært utbetalt i fjor eller tidligere år.Hvis de skulle ha vært utbetalt i fjor, vil de stå som rest på fjorårets Feriepengeliste årets.Det må brukes en egen lønnsart for å utbetale feriepenger fra tidligere år. I HogiaLønn…

Les mer

Hvordan utbetale feriepenger som skulle vært utbetalt tidligere år? Det vil si feriepenger som skulle vært utbetalt i fjor eller tidligere år.Hvis de skulle ha vært utbetalt i fjor, vil de stå som rest på fjorårets Feriepengeliste årets.Det må brukes en egen lønnsart for å utbetale feriepenger fra tidligere år. I HogiaLønn brukes Lønnsart 768…

Les mer

Hvordan registrere utbetaling av feriepenger til 12% månedslønte? Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.Vi skal derfor trekke arbeidstakeren for 4. dagers lønn (månedslønte).Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale…

Les mer

Hvordan registrere utbetaling av feriepenger til 12% timelønte? Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og en dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke.Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.Feriepenger som skal utbetales er 10.20% av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest…

Les mer