Hopp til innhold

Hvordan utbetales feiepenger til ansatte / arbeidstakere uten full opptjening? Utbetaling av feriepenger til arbeidstakere uten full opptjening Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstakerne avvikler ferie. Dette betyr at arbeidstakerne som hovedregel ikke kan nekte å ta ferie.Dersom en arbeidstaker ikke har full opptjening finnes det unntaksregler. Arbeidstakeren kan velge å ta ut…

Les mer

Det vil si feriepenger som skulle vært utbetalt i fjor eller tidligere år. Hvis de skulle ha vært utbetalt i fjor, vil de stå som rest på fjorårets Feriepengeliste årets. Det må brukes en egen lønnsart for å utbetale feriepenger fra tidligere år. I Matrix Lønn brukes Lønnsart 768 Feriepenger opptjent tidligere år. Kopier lønnsarten…

Les mer

Årsbeløpene for fri bil og fri telefon kan deles på 11 måneder i stedet for 12. Dette innebærer at du kan kjøre en feriepengeutbetaling uten å måtte ta bort faste lønnsarter fordi du ikke kan hake av på Kun feriepengelønnsarter siden fri bil, fri telefon skal med. På skillekortet Lag lønn under Innstillinger velger du…

Les mer

Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstakerne avvikler ferie. Dette betyr at arbeidstakerne som hovedregel ikke kan nekte å ta ferie.  Dersom en arbeidstaker ikke har full opptjening finnes det unntaksregler.  Arbeidstakeren kan velge å ta ut ferie etter hvor mye den enkelte har opptjent av feriepenger.  Ett unntak finnes, og det er dersom…

Les mer

Ta ut feriepengeliste. Den ligger på Rapporter under skillearket Ferie og heter Utbetales i år. Du får der en oversikt over hva hver enkelt skal ha i feriepenger. Dersom fjorårets grunnlag ikke er lagt inn, vil det her vise seg som 0 i grunnlag. Dette forekommer i hovedsak der HogiaLønn er tatt i bruk i…

Les mer

Ferielovens § 5 nr 2 hjemler retten til ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager (1 uke).  Uttrykket «skal gis» innebærer at også ved ekstraferie har arbeidsgiver en aktivitetsplikt, i de tilfeller hvor arbeidstaker ikke selv tar initiativ til den ekstra ferieuken.…

Les mer

Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie.  Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned…

Les mer

Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Vi skal derfor trekke arbeidstakeren for 4. dagers lønn (månedslønte). Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og…

Les mer

Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og en dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Feriepenger som skal utbetales er 10.20% av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på,…

Les mer

Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og en dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Vi skal derfor utbetale feriepenger + 1/26 månedslønn. Feriepenger som skal utbetales er 10.20% av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i…

Les mer