Hopp til innhold

Under skillekortet Avstemming under Rapporter finnes det tre rapporter. Og det er som følger: Avstemmingsliste pr lønnsart, konto og ansatt. Avstemmingsliste pr. lønnsartDu får forslag på de lønnsarter det finnes transaksjoner på.Velg lønnsarter du vil ha ut ved å markere i listen.Vil du ha flere, hold Skift eller Control nede for å velge flere. Huk…

Les mer

Ved for mye utbetalt vil det være forskjell på hvordan du skal korrigere i forhold til om det er lønnsinntekter som korrigeres eller pensjonsytelser med eller uten grad. Justere lønnsinntekt og pensjonsytelser uten grad Ytelsen som er lagt til grunn for utbetalingen er for høy. Type feil For mye utbetalt. Forutsetter at tilbakebetaling skjer Inneværende…

Les mer

Herunder Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal ikke innberettes på de enkelte ansatte på A-meldingen. For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted, brukes det en spesiell…

Les mer

Sjekk at du har registrert og fått refundert arbeidsgiveravgiften på alle sykepenger. Du kan ved å ta ut rapporten Refusjon arbeidsgiveravgift under Arkiv – Rapporter, skillekortet Diverse se hva som er registrert. Velg fra og med måned 1 og til og med måned 12. Du får da en spesifikasjon som viser hvilke ansatte, hvilken måned…

Les mer

Kontroll og avstemming gjøres både før og etter oppretting av nytt år. Kontroll på inneværende år gjøres før man oppretter nytt år. Kontroll inneværende år Stå på inneværende år. Gå inn på Arkiv – Rapporter og skillekortet Ferie. Ta ut både Utbetales i år (fjorårets grunnlag) og Utbetales neste år (årets grunnlag). Rapporten Utbetales i…

Les mer

Fri telefon/bredbånd skal beskattes med totalt 4392 pr år, og det skal fordeles ut på alle måneder.Deler man på 12, blir det 366. Alternativ kan man dele på 11, på grunn av ingen fordelsbeskatning i juni/feriepengeutbetaling. Delt på 11 blir det 399. Dette er et sjablongbeløp for fordelsskatt. Beløpet er skatte- og avgiftspliktig. Dette gjelder…

Les mer