Hopp til innhold

Følg denne arbeidsgangen i ditt arbeid ved avslutning av året som har gått, og oppstart av det nye året. Da kommer du enkelt og greit i mål. Denne huskelisten er laget for overgangen mellom 2019 og 2020. 1. Forsikringer og sykepengerFå inn oppgaver for betalte forsikringer (OTP og Personal/Liv/Ulykke/Helse) og Refusjon sykepenger. Registrer det som…

Les mer

Under skillekortet Avstemming under Rapporter finnes det tre rapporter. Og det er som følger: Avstemmingsliste pr lønnsart, konto og ansatt. Avstemmingsliste pr. lønnsartDu får forslag på de lønnsarter det finnes transaksjoner på.Velg lønnsarter du vil ha ut ved å markere i listen.Vil du ha flere, hold Skift eller Control nede for å velge flere. Huk…

Les mer

Ferieloven Arbeidsgiver og arbeidstaker har anledning til skriftlig å inngå avtale om overføring av ferie. Imidlertid er det en begrensning i overføringen. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om å overføre 12 virkedager til det påfølgende ferieår. 12 virkedager er to uker. Bruken av uttrykket » til det påfølgende ferieår » innebærer at man…

Les mer

Når alle lønninger er ført på et år, kan nytt år opprettes, men man trenger ikke være helt ferdig med det gamle året. Selv om nytt år opprettes, kan man fortsatt føre lønn på det gamle året. Av praktiske grunner bør alle lønninger som går inn i feriepengegrunnlag være kjørt ferdig på det gamle året.…

Les mer

Det anbefales at ansatte som slutter har hake på Aktiv og på Aktivt arbeidsforhold helt til alt er utbetalt, også alle feriepenger. Husk å legge inn sluttet dato så snart det er avtalt. Den ansatte er Ansatt som skal være med på A-meldingen må ha hake på Aktiv. Er det ikke hake på Aktiv, blir…

Les mer

Det er utbetalingsdato som avgjør hvilken måned lønn kommer med på A-meldingen. Når arbeidet er utført, har ingen betydning. Innsendingsfrist A-melding 2019 Måned Frist for å leverere a-melding Frist for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Januar 5. Februar 16. Mars Februar 5. Mars 16. Mars Mars 5. April 15. Mai April 6 Mai 15. Mai…

Les mer

Ansatte som får utbetalt lønn eller godtgjørelse under grensen for oppgaveplikt, er ikke innberetningspliktige i A-ordningen. Grunnlaget for arbeidsgiveravgift må innberettes slik at innbetalt arbeidsgiveravgift stemmer med innberettet på A-meldinger. Hvilke grense som gjelder for oppgaveplikt finner du under Arkiv – Offentlige, Statens satser, skillekortet Rapporteringsplikt: OBS! Disse satsene gjelder for 2017. Dersom det blir…

Les mer

De ansatte skal innen 1. februar i påfølgende år få en årsoppgave fra arbeidsgiver som viser sum lønn, trekk og godtgjørelser innberettet i inntektsåret. Dette er arbeidsgiver pliktig å gi. Denne oppgaven kalles sammenstillingsoppgave. Det skal ikke sendes inn noe til skatteetaten. Det er allerede sendt inn på A-meldingene. For å kunne få ut denne…

Les mer

Det er mange bedrifter som utbetaler lønn for en måned i måneden etter. Ved årsskiftet blir det da spørsmål om hvilket år lønnen skal innberettes på. Regelen er: Innberetning av lønnsytelser skal foretas på det inntektsår arbeidstaker får ytelsen utbetalt eller kunne fått ytelsen utbetalt (kontantprinsippet). Dette innebærer at dersom lønnen opptjent i ett år…

Les mer