Hopp til innhold

Hvis fungerer Roller og rettigheter i Altinn? Firmaet (daglige leder/adm.dir) må sørge for å gi lønningsansvarlig riktige rettigheter til det organisasjonsnummeret det skal innrapporteres for.Det vil si på det firmaet den ansatte skal føre lønn for. Riktige rettigheter i Altinn for en lønningsansvarlig i et firma er minimum som følger:• Utfyller/innsender eller Begrenset signeringsrettighet• Systemadministrasjon…

Les mer

Hvordan delegere roller og rettigheter i Altinn? Daglig leder eller annen person med slike rettigheter må logge seg på Altinn, og inn på det aktuelle organisasjonsnummeret. Så gå inn på Tilgangsstyring, velge den ansatte det skal gis rettigheter til.Og der gi de nødvendige rettigheter. Daglig leder må gi lønningsansvarlig følgende roller:Utfyller/Innsender eller Begrenset signeringsrettighetDette gjøres under «Tilgangsstyring«, «Deleger…

Les mer

Hvordan se egne roller og rettigheter i Altinn? Hvis du vil se hva du har, logg inn på Altinn med personnummer du bruker, velg Tilgangsstyring, og Rolleoversikt. Velg orgnummer du vil se roller for.

Les mer

Hvilke innstillinger kreves for å sende oppgaver direkte til Altinn fra Matrix Lønn for regnskapskontor? Forutsetningen for at du skal kunne sende inn oppgaver direkte til Altinn er at Matrix Lønn er registrert som fagsystem i Altinn. Regnskapskontoret registrerer Matrix Lønn som fagsystem i Altinn. Det vil da få mulighet til å sende inn oppgaver…

Les mer

Hvilke innstillinger kreves for å sende oppgaver direkte til Altinn fra HogiaLønn for et firma? Forutsetningen for at du skal kunne sende inn oppgaver direkte til Altinn er at Matrix Lønn er registrert som fagsystem i Altinn. Dette må gjøres for ditt organisasjonsnummer eller for den organisasjon som fører lønn for din bedrift.

Les mer

Jeg har endret passord i Altinn og nå får jeg ikke det til å fungere. Hvorfor? Hvis du har endret passord på Altinn, må du også oppdatere i HogiaLønn. Dette gjør du ved å gå inn på Arkiv – Firmaopplysninger – Altinn.

Les mer

Hva kreves for å sende direkte til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn NB: Denne artikkelen er utdatert! For at du skal kunne sende inn til Altinn må AltinnHogiaTransfer være installert. Har du installert versjon 2017.3, eller senere versjon, av Hogia Lønn er AltinnHogiaTransfer installert. Denne i sin tur krever et…

Les mer

NB: Denne artikkelen er utdatert! Brukes i de tilfeller hvor man for eksempel har sendt inn to vanlige A-meldinger på en periode, istedenfor å sende en vanlig og en erstatningsmelding. I og med to vanlige A-meldinger er sendt inn, blir det dobbelt rapportering. En a-melding må derfor slettes.Det gjøres ved å sende inn en såkalt…

Les mer

Slik gjør du det i Matrix Lønn Hvor skriver jeg inn virksomhetsnummer i Matrix Lønn? Klikk på Arkiv – Firmaopplysninger og legg inn virksomhetsnummeret. Registrer virksomhetsnummer for hvert arbeidssted Gå også til Registre |Arbeidssted. For hvert av arbeidsstedene skal du også fylle ut virksomhetsnummeret for arbeidsstedet. Har du frem til nå benyttet organisasjonsnummer og skal…

Les mer

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending direkte til Altinn fra Matrix Lønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma Hva kreves for å sende direkte til Altinn fra Matrix Lønn og for å hente direkte til Matrix Lønn NB: Denne artikkelen er utdatert og vil snarlig bli oppdatert! For…

Les mer