A-medling, tre stjerner

På A-meldingen for periode 8 står det *** ved avgiftsgrunnlaget på en ansatt. Hvorfor? Det innebærer at avgiftsgrunnlaget for denne ansatte også inneholder avgiftsgrunnlag som tidligere ikke

Les mer

Rapporterte arbeidsforhold

Når A-meldinger sendes inn med versjon 2016.3 eller høyere, vil arbeidsforholdet(ene) som er registrert i ansattregisteret på tidspunktet for rapportering, bli lagret i en tabell.

Les mer

Erstatningsmelding

Om du ønsker å sende inn en erstatningsmelding, gjør du det på samme måte som A-melding, men i tillegg til Meldingsid må du velge hvilken

Les mer

A-melding tilbakemelding

Etter innsending av en A-melding, kommer du automatisk til bildet for å hente tilbakemeldinger. Men det kan også velges under Arbeide med – A-melding tilbakemelding.

Les mer

Innsending – A-melding

Innsending Innsending av A-meldingen krever ikke signeringsrettigheter i Altinn. Normalt sendes den inn når alle lønninger for en måned er ferdige, samt nyansatte er lagt

Les mer

Skjematisk oversikt innsending

Skjematisk oversikt innsending og tilbakemelding av A-meldingen: Lag alle lønninger for en måned! Send Send inn A-melding for måneden – Få rapporten «Innsendt A-melding» Hent

Les mer