A-melding, innsendelse

Hva gjelder for innsendelse av a-melding? Rapportering/ innsendelse av A-melding går på utbetalingsdato, det vil si kontantprinsippet. Det må hentes tilbakemelding for hver innsendte A-melding. Rapporteringsjobben er

Les mer

A-melding, ikke beløp

Det står 0 i beløp på A-meldingen. Hva er årsaken? Ingen utbetalingsdatoer på den valgte måned eller sjekk om du har lagt utbetalingsdato på feil

Les mer

A-melding, hvilken måned

Hva dato styrer hvilken måned lønninger kommer med på A-meldingen? Husk at det er utbetalingsdato som bestemmer hvilken måned lønninger kommer med på A-meldingen. Hvilken

Les mer

A-melding, hente Tillbakemelding

Hvordan går jeg fram for å hente «Tilbakemelding a-melding» som jeg tidligere har lastet ned? Se under Arbeide med – A-melding tilbakemelding.Har du arkivert meldingene i Altinn,

Les mer

A-melding, avstemming

Hvordan stemme av innsendte A-meldinger? For å stemme av innholdet i innsendte A-meldinger finnes det en rapport du kan bestille. Altinn kaller det for Avstemmingsinformasjon

Les mer