Hopp til innhold

Når A-meldinger sendes inn med versjon 2016.3 eller høyere, vil arbeidsforholdet(ene) som er registrert i ansattregisteret på tidspunktet for rapportering, bli lagret i en tabell. Ved innsending av erstatningsmeldinger for en måned det allerede er rapportert for, vil arbeidsforholdet(ene) bli hentet fra tabellen. Men du har mulighet til å velge å hente arbeidsforholdet fra ansattregisteret…

Les mer

Om du ønsker å sende inn en erstatningsmelding, gjør du det på samme måte som A-melding, men i tillegg til Meldingsid må du velge hvilken meldingsid som skal erstattes: Observere Dersom du har sendt inn en melding for en måned SKAL neste melding i samme måned være en erstatningsmelding. Det vil si meldingen du nå…

Les mer

Om du får noe annet enn «Ingen avvik», må du først og fremst se hva det står under kolonnen Alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgrad Alvorlighetsgrad kan ha følgende status: Avvisning Øyeblikkelig Retningslinje Avvist Betyr at meldingen IKKE er levert. En melding som har fått status Avvist på tilbakemeldingen anses ikke som levert. Dvs det skal da IKKE sendes…

Les mer

Etter innsending av en A-melding, kommer du automatisk til bildet for å hente tilbakemeldinger. Men det kan også velges under Arbeide med – A-melding tilbakemelding. Angi fødselsnummer (normalt tilhørende lønningsansvarlig) og passord (passord som er lagt inn under Min profil i Altinn). Du får forslag om at tilbakemeldinger 40 dager tilbake i tid skal hentes.…

Les mer

Innsending Innsending av A-meldingen krever ikke signeringsrettigheter i Altinn. Normalt sendes den inn når alle lønninger for en måned er ferdige, samt nyansatte er lagt inn. Gå på Rapporter og velg skillekortet A-melding. Huk av på A-melding, velg måned. Meldingen sendes inn med alle aktive ansatte. Ansatte som ikke har fått lønn i perioden blir…

Les mer

Skjematisk oversikt innsending og tilbakemelding av A-meldingen: Lag alle lønninger for en måned! Send Send inn A-melding for måneden – Få rapporten «Innsendt A-melding» Hent Hent tilbakemelding Beskjed: Ingen avvik, som betyr Alt ok Beskjed: Avvist Betyr at A-meldingen IKKE er levert Rett opp feil, og send på nytt (dvs IKKE erstatningsmelding) Beskjed: Øyeblikkelig Betyr…

Les mer