Category: A-meldingen

Fant du ikke det du letet etter?

A-melding, sende inn

Hvordan sende inn A-meldingen? A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten.Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder

Les mer

A-melding, rapportere sykdom

Kan jeg rapportere sydom i A-meldingen? Sykdom rapporteres ikke via A-meldingen.Det finnes lønnsarter for sykdom i serien 960 – 964. Der rapporteres antall dager.

Les mer

A-melding, oversikt innsente a-meldinger

Finnes det en oversikt som viser innsendte Ameldinger for en periode? Ja, under meny Arkiv – Rapporter – skillearket Diverse kan du skrive ut Oversikt innsendte A-meldinger. Hvis du

Les mer

A-melding, kontrollere mot lønnskjøringer

Hvordan kontrollere A-melding mot lønnskjøringer? Start med å se om det er flere utbetalingsdatoer i måneden det gjelder. Det ser du under Rapporter, skillekort Lønnskjøring. Kontroller datoer

Les mer

A-melding, kontonummeraw

Kontonummer kommer ikke på rapporten Betalningsinformasjon? På nyregistrerte firmaer kan det ta flere måneder før Altinn er oppdatert og kan leverere det till Matrix Lønn.

Les mer