Hopp til innhold

Du kan bruke Altinn.no for å sende inn og hente ut både A-melding og skattekort for dine virksomheter. Dette er kjekt å ha som et alternativ om nødvendig. Altinn-komponenten i Matrix Lønn er blitt bygget om, både som følge av nye tekniske endringer hos Altinn, men også som en naturlig følge av overflytting fra Hogia…

Les mer

Hvordan sende inn A-meldingen? A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten.Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register gjelder samme regler som tidligere, det vil si innmelding gjøres senest fredag i neste uke etter at nyansatt har startdato. Men i hovedsak skal innsending gjøres når…

Les mer

Hvilke Regler gjelder for rapportering av ansatte? Når arbeidsforholdet varer i mer enn sju dager og det trolig vil ha en gjennomsnittlig arbeidstid på fire timer eller mer per uke, plikter arbeidsgiveren å rapportere til Aa-registeret.

Les mer

Vi har registrert dobbelt i Altinn. Hva skal vi gjøre? Antagelig er det sendt inn 2 vanlige A-meldinger istedenfor en vanlig etterfulgt av en erstatningsmelding. Løsning er å sende inn en Nullmelding, som da sletter den ene meldingen. Velg samme periode og velg hvilken som skal slettes i feltet Erstatter meldingsid. Bestill gjerne en avstemmingsrapporter etterpå. Gjøres…

Les mer

Kan jeg rapportere sydom i A-meldingen? Sykdom rapporteres ikke via A-meldingen.Det finnes lønnsarter for sykdom i serien 960 – 964. Der rapporteres antall dager.

Les mer

Finnes det en oversikt som viser innsendte Ameldinger for en periode? Ja, under meny Arkiv – Rapporter – skillearket Diverse kan du skrive ut Oversikt innsendte A-meldinger. Hvis du ikke gjør noe valg vises alle måneder.

Les mer

Hvordan sende nullmelding for å slette A-melding? Nullmelding for å slette A-meldinger brukes i de tilfeller hvor man for eksempel har sendt inn to vanlige A-meldinger på en periode, istedenfor å sende en vanlig og en erstatningsmelding. I og med to vanlige A-meldinger er sendt inn, blir det dobbelt rapportering. En a-melding må derfor slettes.…

Les mer

Lag klientmapper for A-meldinger Fører du lønn for flere enn et firma, må du opprette en mappe per firma/klient.Mappene brukes for å lagre A-meldinger og tilbakemeldinger for a-melding. Og det vil bli svært upraktisk å ha samme mappe for flere firmaer, spesielt om de er flere som sender inn.

Les mer

Hvordan kontrollere A-melding mot lønnskjøringer? Start med å se om det er flere utbetalingsdatoer i måneden det gjelder. Det ser du under Rapporter, skillekort Lønnskjøring. Kontroller datoer under feltet Velg utbetalingsdato. Er det en eller flere datoer i måneden? Velg månedens utbetalingsdato og rapporten Lønnsartsfordeling. Den viser sum per lønnsart. Kontroller for eksempel sum på lønnsarter for forskuddstrekk på…

Les mer