Hopp til innhold

Du kan bruke Altinn.no for å sende inn og hente ut både A-melding og skattekort for dine virksomheter. Dette er kjekt å ha som et alternativ om nødvendig. Altinn-komponenten i Matrix Lønn er blitt bygget om, både som følge av nye tekniske endringer hos Altinn, men også som en naturlig følge av overflytting fra Hogia…

Les mer

Dersom du har tekniske problemer i ditt Matrix Lønn-program, så kan du sende bestillingen av skattekort ved å logge deg på Altinn og laste opp filen som er laget i Matrix Lønn. Normalt bestiller du skattekort fra ditt Matrix Lønn, under valget Arbeide med | Altinn, skillearket Skattekort, på knappen «Bestill skattekort». Da kan du…

Les mer

Hvordan registrere frikort med beløpsgrense? Info om skattekort for ungeEn del arbeidsgivere vil få ansatte som har Frikort med beløpsgrense i stedet for et skattekort med tabell og/eller prosenttrekk. Beløpsgrensen vil ved henting av eskattekort, bli lagt i feltet Beløpsgrense frikort. HogiaLønn forholder seg til denne grensen. Når trekkgrunnlaget for den ansatte overskrider denne grensen vil du…

Les mer

Hvis fungerer Roller og rettigheter i Altinn? Firmaet (daglige leder/adm.dir) må sørge for å gi lønningsansvarlig riktige rettigheter til det organisasjonsnummeret det skal innrapporteres for.Det vil si på det firmaet den ansatte skal føre lønn for. Riktige rettigheter i Altinn for en lønningsansvarlig i et firma er minimum som følger:• Utfyller/innsender eller Begrenset signeringsrettighet• Systemadministrasjon…

Les mer

Hvordan sende inn A-meldingen? A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten.Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register gjelder samme regler som tidligere, det vil si innmelding gjøres senest fredag i neste uke etter at nyansatt har startdato. Men i hovedsak skal innsending gjøres når…

Les mer

Hvilke Regler gjelder for rapportering av ansatte? Når arbeidsforholdet varer i mer enn sju dager og det trolig vil ha en gjennomsnittlig arbeidstid på fire timer eller mer per uke, plikter arbeidsgiveren å rapportere til Aa-registeret.

Les mer

Vi har registrert dobbelt i Altinn. Hva skal vi gjøre? Antagelig er det sendt inn 2 vanlige A-meldinger istedenfor en vanlig etterfulgt av en erstatningsmelding. Løsning er å sende inn en Nullmelding, som da sletter den ene meldingen. Velg samme periode og velg hvilken som skal slettes i feltet Erstatter meldingsid. Bestill gjerne en avstemmingsrapporter etterpå. Gjøres…

Les mer

Kan jeg rapportere sydom i A-meldingen? Sykdom rapporteres ikke via A-meldingen.Det finnes lønnsarter for sykdom i serien 960 – 964. Der rapporteres antall dager.

Les mer

Finnes det en oversikt som viser innsendte Ameldinger for en periode? Ja, under meny Arkiv – Rapporter – skillearket Diverse kan du skrive ut Oversikt innsendte A-meldinger. Hvis du ikke gjør noe valg vises alle måneder.

Les mer