Category: Altinn

Fant du ikke det du letet etter?

Frikort, med beløpsgrense

Hvordan registrere frikort med beløpsgrense? Info om skattekort for ungeEn del arbeidsgivere vil få ansatte som har Frikort med beløpsgrense i stedet for et skattekort med tabell

Les mer

A-ordningen, roller og rettigheter i Altinn

Hvis fungerer Roller og rettigheter i Altinn? Firmaet (daglige leder/adm.dir) må sørge for å gi lønningsansvarlig riktige rettigheter til det organisasjonsnummeret det skal innrapporteres for.Det

Les mer

A-melding, sende inn

Hvordan sende inn A-meldingen? A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten.Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder

Les mer

A-melding, rapportere sykdom

Kan jeg rapportere sydom i A-meldingen? Sykdom rapporteres ikke via A-meldingen.Det finnes lønnsarter for sykdom i serien 960 – 964. Der rapporteres antall dager.

Les mer

A-melding, oversikt innsente a-meldinger

Finnes det en oversikt som viser innsendte Ameldinger for en periode? Ja, under meny Arkiv – Rapporter – skillearket Diverse kan du skrive ut Oversikt innsendte A-meldinger. Hvis du

Les mer