Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Etter endringer i 2018 må du selv gå in å endre på lønnsart 711 og 712 for å registrere bilgodtgjørelse i HogiaLønn. LART 711 bruker du for å registrere den trekkfrie delen og LART 712 for den trekkpliktige delen.

Bilgodtgjørelse – skattefri LART 711

Bilgodtgjørelse – skattepliktig LART 712

Passasjertillegg