Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

A-meldingen gir informasjon om forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift per måned. Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal som tidligere betales inn hver annen måned. Du har mulighet til å skrive ut en rapport som gi deg samlet oversikt over hva du skal betale for to måneder, hvilken konto du skal betale til og hvilke KID-numre som skal benyttes.

Arkiv – Rapporter
Under Rapporter – To-måneder, velger du hvilken periode du vil ha rapporten for:

Huk av på ønsket periode og Utskrift forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Du får forslag på periode i forhold til dagens dato.

Rapporten bruke tilbakemeldingen fra Altinn for innsendt A-melding som grunnlag for henting av kontonummer og KID. Det er derfor viktig at du har hentet tilbakemelding. Om filen ikke finnes i mappen du har angitt under Arkiv – Innstillinger – Program/mappe, Mappe for A-melding vil du få beskjed om det.

Klikk Skjerm og du får opp rapporten:

Dersom filen Tilbakemelding.xml ikke finnes eller du har feil sti slik at feil Tilbakemeling.xml eller det er noe annet som er feil, får du en melding, for eksempel.

Om du svarer Ja på dette spørsmålet vil du få en rapport som kan se slik ut:

Den inneholder informasjon om beløpene som skal innbetales, men mangler KID og kontonummer.

KID finner du ved å klikke på knappen Lag KID-nummer på skillekortet To-måneder.

Du kan også for eksempel få følgende meldinger:

Innebærer at tilbakemeldingen som sist er hentet fra Altinn ikke inneholder noen periode/måned. Forsøk med å hente ny tilbakemelding som er for siste innsendte A-melding for perioden du skal skrive ut Betalingsopplysninger for.

Innebærer at tilbakemeldingen som sist er hentet fra Altinn ikke er for samme inntektsår som du har valgt å skrive ut Betalingsopplysninger for. Forsøk med å hente ny tilbakemelding som er for siste innsendte A-melding for perioden du skal skrive ut Betalingsopplysninger for.

Innebærer at tilbakemeldingen som sist er hentet fra Altinn ikke er for samme periode som du har valgt å skrive ut Betalingsopplysninger for. Om du har valgt Betalingsopplysninger for januar og februar, må tilbakemeldingen som sist er hente være for enten januar eller februar. Forsøk med å hente ny tilbakemelding som er for siste innsendte A-melding for perioden du skal skrive ut Betalingsopplysninger for.

Innebærer at tilbakemeldingen som sist er hentet fra Altinn ikke er for organisasjonsnummeret som du har valgt å skrive ut Betalingsopplysninger for. Om du sender inn A-melding for flere firmaer, må du lagre Ameldinger og tilbakemeldinger i ulike mapper for de ulike firmaene. Forsøk med å hente ny tilbakemelding som er for siste innsendte A-melding for perioden du skal skrive ut og det firmaet du har valgt å skrive ut Betalingsopplysninger for.

Innebærer at tilbakemeldingen som sist er hentet fra Altinn ikke inneholder KID og kontonummer. Forsøk med å hente ny tilbakemelding som er for siste innsendte A-melding for perioden du skal skrive ut Betalingsopplysninger for.