Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Betalingsopplysninger – Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

A-meldingen gir informasjon om forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift per måned. Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal som tidligere betales inn hver annen måned. Du har mulighet til å skrive ut en rapport som gi deg samlet oversikt over hva du skal betale for to måneder, hvilken konto du skal betale til og hvilke KID-numre som skal benyttes.