Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Jeg får oppgitt feil arbeidsgiveravgiftssats for Jord- og skogbruk og fiskeri?

Hvis feil i arbeidsgiveravgift innenfor Jord- og skogbruk, fiskeri etc. Så må det endres innenfor Arkiv – Instillinger – Regel for arbeidsgiveravgift. Bytte til Generelle næringer (AA) to Jord- og skogbruk, fiskeri etc. (DD). Dette kan også gjelde andre innfor andre avgiftsgrupper.
Kontrollsjekk også at skattekommune er riktig.