Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Yrkeskode er obligatorisk på de ansatte. Dette fordi det skal rapporteres videre med A-meldingen til bland annet NAV. Denne veiviseren forteller hvor man finner yrkeskode og hvordan legge inn i HogiaLønn.

Hvordan registrere i Matrix Lønn
Feltet for yrkeskode finnes i Register – Ansatte på skillekortet Arbeidsforhold. Det kan være lurt å ha funnet kodene før man oppretter nye ansatte. Se tips under hvordan finne.

PS. Det skal ikke legges inn yrkeskode på «ansatt» som heter OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) eller Refusjon aga.

Hvordan få kortere liste med yrkeskoder?
Du kan velge å se bare et intervall med yrkeskoder. Innstillinger for det gjøres under Arkiv – Firmaopplysninger og skillekortet Statistikk. Hak av på SSB statistikk, og feltene for fra til nr på yrkeskode vises. Tast inn det intervallet du vil se.

Hvordan registrere samme yrkeskode på flere ansatte på en gang
En yrkeskode vil gjelde for flere ansatte. Det er da mulig å få den registrert på flere ansatte slik at du slipper å gå på hver ansatt. I bildet der ansatt velges, kan du klikke på Spes. funk.

Du vil da få mulighet til å gjøre utvalg på ansatte og velge den informasjonen som er felles:

For eksempel om du vil legge inn samme yrkeskode på flere ansatte.

Hvordan finnes riktig yrkeskode?
Det finnes flere muligheter, men her er tre:

1. I Matrix Lønn under Arkiv – Offentlige, finnes valget Yrkeskode.

2. Eller velg Internett øverst i menyen i Matrix Lønn, og Søk etter yrkeskode i Yrkeskatalogen.

3. Eller gå på sidene til SSB, det vil si www.ssb.no