Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvilke innstillinger skal jeg gjøre for ansatte sjøfolk?

Dette gjelder kun de som har arbeidsforholdet Maritimt og rett til sjømannsfradrag.
Antall døgn skal oppgis både på A-meldingen og på Sammenstillingen (årsoppgaven) til den ansatte. På ansatte som har Maritimt arbeidsforhold og rett til sjømannsfradrag, skal det registreres Antall døgn ombord.