Her er du:
Tilbake

Hvordan legger jeg inn ansatte i Matrix Lønn?

Skillekort Ansatt
Navn og adresse må fylles ut, personnummer/fødselsnummer og hva som er avtalt i lønn. Det MÅ også hakes av for at den ansatte er Aktiv. Er den ikke aktiv, kommer den IKKE med på A-meldingen.

Skillekort Skatt
Kryss av om denne arbeidsgiver er hovedarbeidsgiver. Resten av opplysningene vil bli fylt ut når skattekort hentes elektronisk.
Er det pålegg om trekk av restskatt skal det legges inn under Restskatt.

Skillekort Trekk
Her legger man inn trekk som har en saldo som skal nedbetales over tid. Nederst på siden, egne felt for bidragstrekk.

Skillekort Firmabil
Velg firmabil og oppgi tidsrom. Oppgi til dato 3112 hvis denne ikke er kjent ennå.

Skillekort Utbetalinger
Ved valg utbetalingsmåte Bankkonto, må et reelt kontonummer legges inn. Har man ikke bankkontonummer for hånden, velg Kontant. Avdeling fylles KUN i om regnskapsbilaget skal fordeles på avdeling.

Skillekort Arbeidsforhold 1
Velg type arbeidsforhold. For de fleste er det Ordinært arbeidsforhold. HogiaLønn kontrollerer og gir beskjed om mangler og eventuelt hva som må fylles ut.
Det er viktig å krysse av for Aktivt arbeidsforhold. Dette for at informasjon om den ansatte skal komme med på A-meldingen.
Les mer om Ingen rapportering av arbeidsforhold i egen veiviser.

Skillekort Arbeidsforhold 2
Fylles normalt ikke ut. Brukes kun når den ansatte har to forskjellige stillinger/arbeidsavtaler/ansettelser.

Skillekort Ferie
Legg inn antall dager Ferierett, gjenværende, sparte og forskudd. Under Feriepengesatser skal det KUN velges noe hvis det avviker fra det som er valgt under firmaopplysninger.

Skillekort Forening
Velg/eventuelt legg inn fagforening hvis det skal trekkes fagforeningskontingent.

Skillekort Diverse
Kryss av feltet Avgiftsfri grense forening hvis det er aktuelt. Se også egne veivisere for skattefritt selskap.

Skillekort Elektronisk kommunikasjon
Oppgi antall tjenester. For eksempel mobil og bredbånd som er 2. Fra og til dato. Vites ikke til dato legg inn siste dag i året.